Wyniki II Puli na Projekty Naukowe

Rada Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej ogłosiła wyniki II Puli na Projekty Naukowe. Po 4 godzinach obradowania i wysłuchaniu wszystkich 18 prezentacji oraz ocenie wszystkich obecnych posiadających ważne delegatury, zawiadamiamy, że zajęliśmy 6 miejsce z projektem „Hydrodynamika naczyń krwionośnych” łączną liczbą 388 punktów. Cieszymy się, że projekty KN zdobywają tak duże zainteresowanie.

Wykład studencki i Walne zebranie

Zapraszam na Wykład studencki, pod tytułem ” Inżynier procesu AND/OR programista”, który odbędzie się w sali 166, 21.03.2013 o godzinie 17.15. Ok 18.15 (po zakończonym wykładzie) odbędzie się Walne zebranie, na którym podsumujemy sobie to, co do tej pory zrobiliśmy (odnośnie projektów na JPW i Piknik). Proszę koordynatorów o krótkie, 10 minutowe podsumowanie i zarys … Czytaj dalejWykład studencki i Walne zebranie