EYEC 2021

W dniach 19-21 kwietnia 2021 roku odbyła się po raz kolejny nasza konferencja EYEC, pierwszy raz w formie zdalnej. Za organizację wydarzenia było odpowiedzialnych ośmiu koordynatorów: Dominika Kasprzak – koordynator główny, Weronika Berent – koordynator logistyki, Sandra Mochtak – koordynator sponsoringu, Izabela Słomska i Marek Sutkowski – koordynatorzy mediów, Maria Ziąbska – koordynator sekcji monografii, Jan Bartha – koordynator kontaktu, Monika Klimek – koordynator sekcji grafiki.

W tym roku w konferencji wzięło udział ponad 150 osób, z czego 59 osób przedstawiło prezentacje ustne w 10 sesjach plenarnych, a 42 osoby zaprezentowały swoje plakaty na łącznie 3 sesjach plakatowych. Uczestnicy byli oceniani przez 6 członków Komisji Naukowej. W czasie wydarzenia odbyło się łącznie 5 wykładów Gości Specjalnych. Podczas wydarzenia odbył się panel dyskusyjny na temat „All you want to know about vaccines”, w którym wzięli udział: dr inż. Jakub Trzciński jako przedstawiciel naszego wydziału, dr n. med. Ewa Talarek – członek zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz Adrian Macion – członek zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Biotechnologicznego „Symbioza”. 

Udało się również utworzyć monografię konferencyjną, która składa się z ponad 180 stron zapełnionych łącznie 15 artykułami i  100 abstraktami uczestników –> MONOGRAFIA

Dodatkowo nawiązaliśmy współpracę z teatrem anglojęzycznym z Uniwersytetu Warszawskiego „The Cheerful Hamlets” – członkinie tej organizacji były odpowiedzialne za atrakcję dla uczestników w postaci quizu i występów teatralnych.

Konferencja została objęta łącznie osiemnastoma patronatami medialnymi, w skład patronów wchodzą m. in. Ministerstwo Edukacji i Nauki, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Marszałek Województwa Mazowieckiego czy Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej–> PATRONI

9 edycja European Young Engineers Conference okazała się wielkim sukcesem. Mamy nadzieję, że za rok widzimy i słyszymy się w podobnym lub jeszcze większym składzie 😀

Zachęcamy do obserwowania naszych mediów konferencji: