Złoże fluidalne

Wykonaliśmy model złoża fluidalnego szeroko wykorzystywanego w przemyśle energetycznym, chemicznym, jak i spożywczym. Umieściliśmy system rurek przy dnie plastikowego pojemnika i zasypaliśmy piaskiem akwarystycznym. Rurki mają niewielkie otwory od spodu, żeby po podłączeniu układu do kompresora, powietrze mogło się swobodnie wydostawać na zewnątrz, unosząc piasek, który nie zatka otworów. Układ można odciąć od kompresora zaworem kulowym.

Stan fluidyzacji jest stanem niestabilnym, w którym siła grawitacji chwilowo zrównuje się z siłą wyporu pochodzącą od przepływającego powietrza. Cząstki lub ziarna materiału (w naszym przypadku piasku) są zawieszane i opadają sprawiając wrażenie płynu. Taka „zawiesina” ma cechy płynu, takie jak lepkość czy działanie siły wyporu na zanurzone w niej obiekty (najlepiej widać to na przykładzie piłek do pingponga). Złoże fluidalne wykorzystuje się do zintensyfikowania procesów wymiany masy i ciepła, zwiększając powierzchnię międzyfazową płyn – ciało stałe, np. podczas spalania miału węglowego lub mrożenia delikatnych owoców.