Cyklon

DSC_0431Doświadczenie przedstawia proces odpylania gazów, polegający na bardzo efektywnym działaniu sił odśrodkowych (kilkukrotnie większych od sił grawitacji) na cząstki aerozolowe. Strumień aerozolowy wprowadzany jest w ruch wirowy poprzez wpuszczenie go stycznie do części cylindrycznej.  W wyniku ocierania się o ścianki cyklonu cząstki stałe tracą swą prędkość (energię kinetyczną) i opadają pod wpływem siły grawitacji, po czym usuwane są dolnym króćcem, a czyste powietrze wypływa w górę wraz z wirem wewnętrznym.

Odpylacze odśrodkowe znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle, ze względu na prostą budową, brak części ruchomych, możliwość pracy w wysokiej temperaturze i przy wysokim ciśnieniu, niewielkie koszty wykonania oraz nieskomplikowana obsługę.

Cyklony stosowane są do:

  • oddzielania przenoszonych pneumatycznie materiałów (np. wirów, trocin) od powietrza,
  • odpylania powietrza, pobieranego z otoczenia silników, przewidzianych w dużym zapyleniu,
  • odpylania gazów odlotowych z ciepłowni, elektrociepłowni, hut.

Sprawność odpylania będzie wzrastać:

  • proporcjonalnie wraz z zwiększeniem średnicy cząstek,
  • proporcjonalnie wraz ze zwiększeniem prędkości stycznej,
  • proporcjonalnie wraz ze gęstością ziaren,
  • Odwrotnie proporcjonalna do promienia wirowanie cząstek.