Alternatywne Metody Mieszania

Stanowisko do badań zachowania przepływu płynu w rurze wraz z strugą znacznika. Przepływ realizowany jest w trzech rurach (bez wypełnienia, oraz dwie z wypełnieniem różnego typu) przy czym w każdej rurze znajduje się kapilara dozująca znacznik. Celem doświadczenia jest pokazanie przepływu burzliwego w którym dochodzi do mieszania cieczy oraz wpływu wypełnienia na intensyfikację tego procesu.

W układzie znajduje się również zbiornik w którym prowadzony jest barbotaż. Jest to proces polegający na przepuszczenie pęcherzyków gazu przez warstwę cieczy w celu zwiększenia powierzchni kontaktu fazy ciekłej z fazą gazową. Mając na względzie kinetykę reakcji oraz gdy proces wymaga intensywnego mieszania.

Koordynator:  Krzysztof Bona