Hamulec hydrauliczny

Wykonaliśmy prosty model samochodowego/rowerowego hamulca hydraulicznego z rowerowej tarczy hamulcowej przykręconej do piasty unieruchomionej w statywie.

Rolę tłoków i klocków hamulcowych pełniły dwie strzykawki wypełnione wodą, połączone przewodami z jedną większą strzykawką – pedałem (lub klamką) hamulca.

Model ma na celu zaprezentowanie zasady działania hamulca, opierającej się na prawie Pascala i wykorzystującej siłę tarcia między klockami a tarczą hamulcową. Niewielkie przesunięcie tłoka dużej strzykawki powoduje znaczne przesunięcie tłoków strzykawek małych i dociśnięcie ich do tarczy, co skutkuje zatrzymaniem koła.