Mini-Instalacje

Jest to projekt wchodzący w cześć projektów Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej „Venturi”. Jego początki sięgają 2020 roku. Z powodu pandemii, termin jego realizacji ulegał ciągłym opóźnieniom, lecz wreszcie zmierza ku długo oczekiwanej finalizacji. Przedsięwzięcie to skupia się na wykonaniu trzech aparatów w małej skali. Ma on na celu popularyzacje nauki i działalności dydaktycznej. 

Są to:

  • Kolumna adsorpcyjna – Służy do adsorpcji dwutlenku węgla z powietrza
  • Mieszalnik – Pozwoli zilustrować linie prądu w płynie
  • Bioreaktor – Umożliwi hodowle komórek roślinnych, zwierzęcych i mikroorganizmów
Nasza kolumna adsorpcyjna
Nasz mieszalnik
Nasz bioreaktor
Nasz bioreaktor

Powyższe aparaty, tylko w większej skali studenci mogą spotkać w swojej pracy zawodowej lub podczas studiowania. Mała skala urządzeń ułatwia mobilność, dzięki czemu łatwo będzie można je zaprezentować na pokazach, targach czy dniach otwartych Wydziału, popularyzując kierunek Inżynierii Chemicznej i Procesowej w społeczeństwie oraz umożliwi dotarcie do potencjalnych kandydatów na studia.

Kolumna adsorpcyjna dodatkowo ukazuję aspekt ekologiczny inżynierii chemicznej, przedstawiając jeden ze sposobów przemysłowej walki z zanieczyszczeniami czy walką z gazami cieplarnianymi.

Studenci zaangażowani w ten projekt zdobędą umiejętności praktyczne z projektowania aparatury procesowej. Pozwoli to przybliżyć jakie problemy trzeba rozwiązać, aby projekt został sfinalizowany.
Działalność taka rozwija umiejętności kreatywnego myślenia oraz przybliża prace w zespole projektowym i w pewnym stopniu przypomina przyszłą karierę zawodową bądź naukową. 

W czerwcu tego roku, naszemu Kołu został przyznany grant w wysokości 7 tysięcy złotych na realizację tego projektu. W ciągu wakacji, nasz zespół projektowy intensywnie pracował nad wszelkimi detalami instalacji. Efekty ich działań będziecie mogli podziwiać jeszcze przed końcem listopada. Stay tuned!

Koordynator: Nikodem Dąbrowski