Makieta farmy alg


W naszym projekcie zamierzamy stworzyć makietę obrazującą proces przetwarzania alg w biopaliwo i biogaz. Elementy makiety zostaną wykonane przy użyciu drukarek 3D. Praca nad projektem wiąże się z zapoznaniem się z dokładnym przebiegiem procesów przetwarzania biomasy z alg i budową poszczególnych elementów konstrukcyjnych. W dalszym etapie wykonamy rysunki poszczególnych części i wydrukujemy w 3D.