EYEC

O konferencji…

Pewnego jesiennego dnia 2011r. podczas jednego ze spotkań naszego Koła nasi poprzednicy zastanawiali się, jak można rozwinąć swoje umiejętności i zapewnić nową, bardziej atrakcyjną metodę wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi naukowcami. Pomysł dla ludzi, którzy tak jak pomysłodawcy wierzyli, że najlepiej rozwijać się drogą dbania o pasję  do nauki do i zagadnień inżynierskich.

Tak narodził się koncept, żeby dać młodym inżynierom i naukowcom możliwość do zaprezentowania swoich badań naukowych podczas pierwszej edycji European Young Engineers Conference (EYEC) – czyli międzynarodowej konferencji o charakterze interdyscyplinarnym, podczas której uczestnicy mają także okazję wejścia w środowisko naukowe oraz rozwinięcia swoich zdolności językowych i interpersonalnych.

Od tamtej pory, każde pokolenie członków Koła poświęcało się dla doskonalenia każdej kolejnej edycji wydarzenia. Podczas podróży, którą jest zespołowa praca nad przygotowaniem Konferencji, w 2015r. Koło weszło we współpracę z Fundacją Młodej Nauki, która nadal czuwa nad stroną prawną organizacji.

Konferencja miała od samego początku bardzo proste założenia: pozwolić inżynierom, magistrom i doktorantom zaprezentować się przed szerszym, międzynarodowym spektrum odbiorców. Dla wielu uczestników, EYEC był pierwszym krokiem w tym kierunku. Dzięki przyjaznej atmosferze, wysokiemu poziomowi prezentowanych badań wydarzenie cieszy się rosnącą popularnością, chociaż do tej pory odbyło się już wiele edycji.

Podczas EYEC-a uczestnicy zarówno dają ustne prezentacje, jak biorą udział w sesjach plakatowych odnoszących się do dziedzin:

  • Inżynieria chemiczna
  • Inżnieria procesowa
  • Aparatura procesowa
  • Inżynieria biomedyczna
  • nanotechnologie & nanomateriały
  • inżynieria bioprocesowa
  • ochrona środowiska
  • inżynieria materiałowa
  • inne dyscypliny inżynierskie

Jednak na tym konferencja się nie kończy. Uczestnicy biorą udział w rozmowach na temat najnowszych trendów w nauce, integrują się, czy mają okazję wysłuchać wykładów Gości Specjalnych.

Do zobaczenia w kwietniu!

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na mediach EYEC:


Facebook


Linkedin


Wordpress