Urządzenie do pomiaru przepuszczalności promieniowania przez membrany polimerowe

Autorzy: Paweł Antkowiak, Radosław Krzosa

Celem projektu było zbudowanie urządzenia pozwalającego na badanie przepuszczalności promieniowania podczerwonego (IR) przez membrany polimerowe do celów badawczych w Laboratorium Grafenowym WIChiP. Urządzenie to składa się z dwóch komór: pomiarowej i referencyjnej, w których zamontowano elektroniczne przetworniki temperatury. Same komory składały się z zewnętrznej obudowy, za którą znajdowała się poliuretanowa warstwa izolacji a następnie polimerowej obudowy wewnętrznej. Zasada pomiaru była następująca: jedną komorę przykrywano od góry membraną polimerową a następnie nad obiema komorami włączano źródło IR. Podczas pomiaru badano zmiany temperatury w obu komorach. Ich różnica była podstawą do wyznaczenia przepuszczalności promieniowania przez membranę. Podczas budowy wykorzystano elektroniczne układy pomiarowe oraz wyświetlające wyniki.

Za pomocą tego urządzenia zostały wykonane badania, stanowiące podstawę pracy dyplomowej studenta wydziału.