Przepływ Taylora-Couette’a

Przepływ Taylora-Couette’a (przepływ wleczony) jest nazwą przepływu cieczy, związaną z niestabilnością, występującą w pierścieniu pomiędzy dwoma współosiowymi wirującymi cylindrami. Duża częstość obrotowa jednego z cylindrów może zakłócić laminarny przepływ płynu. Istotne jest, który z cylindrów wykonuje ruch obrotowy. Jeżeli wiruje cylinder zewnętrzny, przepływ laminarny jest bardziej stabilny, gdy zaś obraca się cylinder wewnętrzny- przepływ zakłócany jest działającą siłą odśrodkową. Wraz ze wzrostem prędkości obrotowej wewnętrznego cylindra wzrastają siły odśrodkowe, które pokonują siły lepkości występujące między cząsteczkami cieczy, co powoduje kształtowanie się w przestrzeni między cylindrami toroidalnych wirów nazywanych wirami Taylora. Przepływ płynu nosi wówczas nazwę przepływu Taylora-Couette’a.
Uzyskane rozmycie kolorów i powrót do pierwotnej postaci możliwe jest tylko dla bardzo gęstych roztworów (w naszym doświadczeniu wykorzystaliśmy syrop glukozowy). Kropla barwnika musi mieć takie same parametry fizykochemiczne co ciecz w której wykonujemy przepływ wleczony, tj. powinna mieć tą samą gęstość, lepkość oraz temperaturę.

  • Przy różnej gęstości możliwe jest unoszenie lub opadanie kropli, co psuje cały efekt.
  • Przy różnej lepkości ciecz nie będzie wracała do pierwotnej postaci.

T-C