Ferrofluid

Jest to płyn zawierający zawiesinę mikroskopijnych cząsteczek substancji ferromagnetycznej, takiej jak magnetyt. Dzięki temu płyn posiada właściwości magnetyczne, co wywołuje widowiskowy efekt. Ferrofluidy uzyskiwane są przez utworzenie zawiesiny mikroskopijnych cząsteczek substancji ferromagnetycznej, takiej jak magnetyt, w cieczy nośnej. Silne pola magnetyczne oddziaływują na ferrofluid doprowadzając do polaryzacji i przemieszczenia zawieszonych drobin, a wraz z nimi objętości cieczy. Po przekroczeniu progu natężenia pola magnetycznego, dochodzi do wewnętrznej indukcji w materiale i do utworzenia na jego powierzchni geometrycznych wzorów, których układ ulega zmianie wraz ze zmianą pola, temperatury i innych parametrów płynu.