Doświadczenie Reynolds’a

Celem doświadczenia jest badanie przepływu płynu w rurze oraz ukazanie zachowania się strumieni cieczy podczas opływu kuli.  Doświadczenie to, polega na  zmianie natężenia przepływu płynu, co wpływa na prędkość przepływu i zachowanie się cieczy w rurze. Obserwację ułatwia dozowanie trasera kapilarą umieszczoną osiowo symetrycznie do ścianek rury. Obserwuje się strugę barwnika, która dla jednych przepływów jest liniowa (przepływ laminarny), a dla wyższych prędkości przepływu ulega zaburzeniu (przepływ przejściowy oraz turbulentny).

Znając parametry takie jak: powierzchnia przekroju przepływu cieczy, prędkość cieczy, jej lepkość kinematyczna bądź gęstość i lepkość dynamiczna, można obliczyć Liczbę Reynoldsa która dla określonej wartości klasyfikuje nam przepływ (laminarny, przejściowy, burzliwy).

Stanowisko ma nieocenioną wartość dydaktyczną tłumaczącą podstawowe zagadnienia przepływów.

Koordynatorzy:

inż. Patrycja Wierzba

Krzysztof Bona