Wyniki II Puli na Projekty Naukowe

Rada Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej ogłosiła wyniki II Puli na Projekty Naukowe. Po 4 godzinach obradowania i wysłuchaniu wszystkich 18 prezentacji oraz ocenie wszystkich obecnych posiadających ważne delegatury, zawiadamiamy, że zajęliśmy 6 miejsce z projektem „Hydrodynamika naczyń krwionośnych” łączną liczbą 388 punktów. Cieszymy się, że projekty KN zdobywają tak duże zainteresowanie.