StRuNa 2015

Nasze Koło Naukowe zdobyło wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Studencki Ruch Naukowy – StRuNa pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii „Koło Naukowe Roku 2015”, a organizowana przez Koło czwarta edycja European Young Engineers Conference zdobyła pierwsze miejsce w kategorii „Konferencja Roku 2015”.

Program StRuNa (Studencki Ruch Naukowy) ma na celu promocję ruchu naukowego studentów i doktorantów. W corocznym ogólnopolskim konkursie spośród kół naukowych i organizacji studenckich zostają wybrani zwycięzcy w pięciu kategoriach:

  • „Projekt Roku”,

  • „Konferencja Roku”,

  • „Wyprawa Roku”,

  • „Koło Naukowe Roku”,

  • „Opiekun Roku”.

EYEC – Konferencja Roku 2015

European Young Engineers Conference (EYEC) to międzynarodowa konferencja naukowa o charakterze interdyscyplinarnym, która powstała dzięki zaangażowaniu i ambicji studentów Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. Jest to wydarzenie, podczas którego mogą zaprezentować się młodzi inżynierowie i naukowcy.

Pomysł na zorganizowanie pierwszej edycji konferencji EYEC pojawił się w 2011 roku, w czasie jednego ze spotkań Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Konferencja miała od samego początku bardzo proste założenia: uzupełnić lukę w kalendarzu imprez naukowych wydarzeniem skierowanym w stronę ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją drogę naukową. Konferencja stała się idealnym miejscem dla młodych naukowców do prezentacji swojej pracy naukowej oraz nawiązania nowych znajomości w środowisku naukowym. Organizatorzy konferencji zdecydowali się na przeprowadzenie wydarzenia w języku angielskim i wypromowanie go również poza granicami kraju.

IV edycja konferencji trwała trzy dni (27-29 kwietnia 2015 roku) i odbyła się na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie obejmowało 25 prezentacji ustnych (15-minutowych), podzielonych na pięć sesji tematycznych połączonych z dyskusją, które przybliżyły uczestnikom tematy z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, a także dziedzin pokrewnych: inżynierii bioprocesowej i biomedycznej, inżynierii materiałowej, ochrony środowiska, nanotechnologii, nanomateriałów i wielu innych. W czasie konferencji uczestnicy wzięli również udział w pięciu sesjach posterowych, na których zaprezentowano w sumie 65 plakatów.

Każda z poprzednich edycji mogła się pochwalić prelekcjami  poprowadzonymi przez szanowanych naukowców z kraju i ze świata.  Podczas czwartej edycji można było wysłuchać wykładów światowej sławy naukowców  takich jak: prof. dr inż. Marc-Olivier Coppens (University College London, Wielka Brytania), prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga (Politechnika Warszawska, Polska), dr Bruno Bastos Sales  (VITO, Belgia), dr Naresh Kasoju (Instytut Chemii Makromolekularnej, Czechy), dr inż. Anna Zalewska (Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Polska).

Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Istnieje takie miejsce, gdzie studenci Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej najlepszej technicznej uczelni w Polsce, Politechniki Warszawskiej, mogą powiedzieć „chcemy czegoś więcej”. Istnieje takie miejsce, w którym ludzie z wielką pasją do nauki śmiało pokazują, że trzeba ją przekazywać dalej. Tym miejscem jest Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej powstało w 2005 roku. Od dziesięciu lat prężnie działamy, nie tylko poszerzając swoją wiedzę, ale również aktywnie włączając się w propagowanie nauk ścisłych wśród dzieci i dorosłych.

Koło Naukowe IChiP przeprowadza liczne warsztaty dla dzieci i młodzieży. W roku akademickim 2014/2015 współpracowaliśmy z Nadwiślańskim Uniwersytetem Dziecięcym, Białołęckim Uniwersytetem Dziecięcym, PW Junior oraz szkołami. W sumie spędziliśmy ponad 40 godzin z dziećmi i młodzieżą, pokazując im, jak ciekawy może być świat nauki.

Stawiamy sobie za cel prezentować naukę w przystępny i zachęcający sposób, stąd nasza obecność na tak wielu piknikach i festiwalach naukowych: Pikniku z okazji Dnia Ziemi, XIX Festiwalu Nauki, XX Pikniku Naukowym organizowanym przez Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik na Stadionie Narodowym czy Pikniku Edukacyjnym Politechniki Warszawskiej „Od Mikro do Makro”.

Do naszych najambitniejszych projektów należy budowa mobilnej wytwornicy ciekłego azotu „Nitrogenos”. Naszym celem jest stworzenie mobilnej instalacji zasilanej powietrzem atmosferycznym, służącej do wytwarzania ciekłego azotu. Prace nad projektem rozpoczęły się w kwietniu 2015 roku i obejmują wykonanie obliczeń projektowych poszczególnych elementów instalacji, ich weryfikację poprzez symulację komputerową, a następnie budowę instalacji na podstawie sporządzonej dokumentacji. Projekt spotyka się z aprobatą w środowisku naukowym – otrzymaliśmy grant rektorski, wsparcie Dziekana Wydziału IChiP oraz Rady Kół Naukowych. Ważnym osiągnięciem jest minimalizacja kosztów – używamy części z recyklingu, zamienników, a nawet elementów wykonanych samodzielnie.

Koło daje również możliwość odbycia ciekawych staży zawodowych. W tym roku podjęliśmy współpracę z firmą Instal Warszawa, która zatrudniła czteroosobowy zespół z KN IChiP do pracy przy badaniach i optymalizacji instalacji służącej do dezodoryzacji gazów złowonnych na przepompowni ścieków „Wolicka”.

Członkowie Koła mają szansę rozwijać swoje umiejętności na bardzo wielu płaszczyznach, od umiejętności zarządzania projektami czy prowadzenia lekcji, przez prace techniczne przy budowie i renowacji różnych instalacji, do umiejętności takich jak pisanie wniosków o dotacje czy redagowanie monografii. Zachęcamy naszych najmłodszych członków do angażowania się od samego początku studiowania. Przekazywanie wiedzy od starszych do młodszych zapewnia nam ciągłość działalności Koła, a zasłużonym członkom daje możliwość sprawdzenia się w nowej roli.

KN IChiP prowadzi też liczne szkolenia dla studentów. Starsi studenci uczą młodszych, np. obsługi programów komputerowych niezbędnych podczas studiów czy przekazują im wiedzę, jak sprawnie zarządzać projektami. Koło zaprasza też organizacje, które prowadzą bezpłatne szkolenia z umiejętności miękkich. W Kole łatwo zdobyć wiedzę, która bardzo przyda się w przyszłym życiu zawodowym. KN IChiP wierzy głęboko w to, że nauka powinna być przekazywana w sposób przystępny, dlatego też opracowujemy pomoce naukowe z przedmiotów, które sprawiają studentom szczególną trudność. W tym roku współtworzymy (razem z pracownikami Wydziału) zbiór zadań do mechaniki płynów, ponieważ studenci potrzebowali książki, która idealnie oddawałaby poziom oraz wymagania tego przedmiotu. Studenci z naszego Koła chętnie współpracują z doktorantami i pracownikami Wydziału w ich badaniach. W ramach tej współpracy w tym roku przygotowaliśmy stanowisko laboratoryjne do badania flotacji ciśnieniowej, które zostało uruchomione w Laboratorium Oczyszczania Cieczy.

W czerwcu 2015 reprezentacja studentów KN IChiP brała udział w finale ogólnopolskiego konkursu wiedzy o inżynierii chemicznej „Inżynieria Sukcesu” organizowanym przez Koło Naukowe Gambrinus z Politechniki Wrocławskiej. Nasi studenci odnieśli wielki sukces zajmując drugie i trzecie miejsce w rywalizacji drużynowej, a jeden z naszych kolegów zdobył pierwsze miejsce w rywalizacji indywidualnej.

Koło to nie tylko miejsce nauki i pracy, ale zawierania wielu przyjaźni, wypoczynku i rozwoju. W słoneczne dni organizujemy na terenie wydziału grille i pikniki. Koło integruje studentów ze wszystkich roczników, razem chodzimy do teatru czy wyjeżdżamy na wycieczki. Tworzymy serdeczną społeczność połączoną wspólną pasją, a drzwi do nas są zawsze otwarte.