Nagroda SSPW 2015

Z radością informujemy, że nasze Koło zostało wyróżnione przez SSPW – Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej tytułem „Najlepszego Koła Naukowego Kadencji 2015”.

W roku 2015 udało nam się zrealizować wiele projektów: zbudowaliśmy Mobilną Wytwornicę Ciekłego Azotu Nitrogenos, uruchomiliśmy stanowisko do badania flotacji ciśnieniowej, a także zorganizowaliśmy 4. edycję European Young Engineers Conference, która została uznana za „Konferencję Roku 2015” w konkursie Studenckiego Ruchu Naukowego pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego StRuNa 2015. Również jako Koło dostaliśmy wyróżnienie w tym konkursie w kategorii „Koło Naukowe Roku 2015”.Pojawialiśmy się na licznych wydarzeniach masowych, gdzie popularyzowaliśmy naukę, a w szczególności inżynierię chemiczną i procesową. W ubiegłym roku braliśmy udział w Pikniku z okazji Dnia Ziemi, XIX Festiwalu Nauki, XX Pikniku Naukowym organizowanym przez Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik na Stadionie Narodowym czy Pikniku Edukacyjnym Politechniki Warszawskiej „Od Mikro do Makro”. Można nas było także spotkać na XII Targach Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK, w czasie których zajęliśmy drugie miejsce w głosowaniu osób odwiedzających targi na najlepsze stanowisko. Spędziliśmy ponad 40 godzin na zajęciach z dziećmi i młodzieżą oraz poszerzyliśmy naszą ofertę o kolejne programy ciekawych zajęć.

Aktywnie współpracowaliśmy z Władzami Wydziału, pomagając w organizacji wydarzeń, takich jak: Piknik Wydziałowy, Jubileusz z okazji 45-lecia Wydziału oraz bal zwieńczający ten Jubileusz. Razem z pracownikami Wydziału rozpoczęliśmy prace nad skryptem do mechaniki płynów, a także pomagaliśmy w utrzymywaniu istniejących oraz budowie nowych stanowisk laboratoryjnych. Chętnie pomagaliśmy doktorantom w ich badaniach. Razem z Wydziałową Radą Samorządu organizowaliśmy imprezy integracyjne dla studentów (IChiPiknik, Jajeczko Wydziałowe, grill integracyjny dla pierwszoroczniaków, Parada Studentów, Wigilia Wydziałowa).

Podpisaliśmy także umowę o współpracy z firmą Instal Warszawa, która zaowocowała zatrudnieniem czteroosobowego zespołu z naszego Koła do pracy przy optymalizacji instalacji służącej do dezodoryzacji gazów złowonnych (skruber z fluidyzacją trójfazową) na przepompowni ścieków „Wolicka”.

Rok 2015 był dla nas bardzo owocny – zrealizowaliśmy wiele projektów, odnieśliśmy duże sukcesy i godnie reprezentowaliśmy Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz Politechnikę Warszawską.